De stad Oostende heeft de ambitie om tegen 2050 een leefbare, klimaatneutrale stad te zijn. 

In hun nieuwe klimaatplan is het de bedoeling om zoveel mogelijk nieuwbouwwoningen en bedrijven aan te sluiten om op ons warmtenet.

Oostende is klaar voor een warme toekomst!