We gaven Visser & Smit Hanab nv de opdracht om op Oosteroever in Oostende te starten met de aanleg van een wijkwarmtenet. Deze site wordt momenteel ontwikkeld tot een stadswijk, de nieuwe gebouwen zullen er aansluiten op een centrale warmtelevering.

De huidige werken omvatten enkel de hoofdwarmteleidingen. De gebouwaansluitingen en de opstart van het net volgen het bouwtempo van de projectontwikkeling. De wijk krijgt eerst een lokale warmteproductie, om op termijn aan te sluiten op het stadsbreed warmtenet.