Veel gestelde vragen

Hoeveel warmte verlies je met zo’n lange buizen?

Men spreekt vaak over 1°C per km, maar dat is een waarde die nieuwe warmtenetten vlekkeloos halen. In de zomer is het warmteverlies het grootst, want dan is er het minste verbruik en is het warm water langer onderweg naar de klant en is er dus meer verlies.

·Kan het warmtenet leeglopen als mijn installatie een lek heeft?

Nee, er kan zich een lek voordoen in het warmtenet en ook in jouw verwarmingsinstallatie. Beide installaties zijn gescheiden door een warmtewisselaar. Er is ook aanvulwater voorzien voor het warmtenet.

Hoe duurzaam is een warmtenet?

Een warmtenet is zo duurzaam als de warmte waarmee het gevoed wordt. Warmtenet Oostende mikt op een maximaal aandeel van restwarmte of groene warmte. Restwarmte is warmte die anders verloren gaat in industriële processen. Bij strenge winterpieken springen aardgasketels bij, maar dat is zeer beperkt in de tijd en in hoeveelheid geleverde energie. Diezelfde ketels staan klaar als er geen restwarmte beschikbaar is. Dit kan gebeuren bij een onderhoud aan één van de warmtebronnen.

Kan ik aansluiten op het warmtenet?

Via deze link kom je op de warmtenetkaart. Ligt je woning/bedrijf/kantoorgebouw in de buurt? Contacteer ons vrijblijvend over mogelijke aansluiting.

Hoe duur is warmte van het warmtenet?

Voor klanten met een bestaande stookplaats hanteren we het principe: warmteprijs is aardgasprijs. Aangezien een verwarmingsketel ook een bepaald rendement heeft (berekend op de calorische onderwaarde van gas en de facturatie gebeurt op calorische bovenwaarde, verschil bedraagt ongeveer 10% voor H-gas), is er steeds een voordeel voor de klant.

Voor klanten met een nog te bouwen stookplaats (nieuwbouwprojecten) gaan we voor een samenwerking op basis van een referentie-investeringskost en een prijsformule die marktconform is en zo ook een voordeel met zich meebrengt.

Kan ik mee investeren in het warmtenet Oostende?

Graag zelfs! Het warmtenet Oostende is een realisatie van BeauVent cvba. De installatie is voor 100% eigendom van de vennoten van de coöperatie. Wil je mee investeren?
INVESTEER MEE

Waar vind ik een overzicht van de geplande werken?

Je kan een overzicht vinden van alle werken, bij nieuws.

Het antwoord niet gevonden?

Divider text here