Particuliere klant? Raadpleeg je verbruik en facturen op mijn.warmtenetoostende.be!

Warmtenet Oosteroever

Het Warmtenet Oosteroever is een lokaal warmtenet met als doelstelling alle nieuwbouw gebouwen op Oosteroever vanaf 2022 aan te sluiten. 
In navolging van de stedenbouwkundige verordening van Stad Oostende moeten appartementsgebouwen voorzien worden van een centrale stookplaats. Hierdoor zijn ze technisch eenvoudig aan te sluiten op het Warmtenet Oosteroever. Door deze gebouwen aan te sluiten, kan Oosteroever voorzien worden van duurzame warmte. 

 Het Warmtenet Oosteroever zal gefaseerd aangelegd worden naargelang de wijk verder uitbreidt.

Warmtebron

De warmte wordt in eerste instantie geleverd door de Stookplaats Oosteroever. In deze stookplaats worden diverse innovatieve technieken en duurzame warmtebronnen gebruikt. Een combinatie van warmtepompen aangevuld met back-up aardgasketels zal de warmte leveren. 

De ultieme doelstelling van het Warmtenet Oosteroever is om in de toekomst maximaal gebruik te maken van restwarmte. Dit kan onder andere door aan te sluiten op het Warmtenet Oostende en zo gebruik te kunnen maken van de (rest-)warmtebronnen van het Warmtenet Oostende.


Warmteprijs

Het Warmtenet Oosteroever factureert de warmte rechtstreeks aan de individuele warmteklanten. Om de warmteprijs te bepalen wordt er periodiek een marktvergelijking opgemaakt ten opzichte van de referentiebrandstof voor Oosteroever, nl. aardgas. Hierdoor kan u steeds, zonder dat u er zelf iets voor hoeft te doen, genieten van een competitief warmtetarief. 

Het resultaat van deze marktvergelijking voor het komende kalenderjaar wordt steeds gepubliceerd en kan u invullen in de formule opgenomen in uw warmteleveringscontract. Zo kan u zelf uw eigen eindafrekening simuleren.

Locatie

De hoofdas van het Warmtenet Oosteroever is gelegen in de Victorialaan. Van daaruit zal de site van Burco Coast van duurzame warmte voorzien worden. Als eerste worden de gebouwen Central Park Tower, Parkview, het Arcadegebouw, het hoekgebouw en de Hendrik Baelskaai 26 beleverd. Zie kaart hieronder. Het staat ook in de planning om Ensor Tower 2, Dock 12, Trinity Tower en Admiral te beleveren met duurzame warmte.