Particuliere klant? Raadpleeg je verbruik en facturen op mijn.warmtenetoostende.be!

Over Beauvent

Warmtenet Oostende,
een project van burgercoöperatie Beauvent

Divider text here
Beauvent verzamelt burgerkapitaal om te investeren in windenergie, zonnepanelen en energie-efficiënte toepassingen zoals warmtekrachtkoppeling en warmtenetten. Zo bieden we weerwerk aan de toenemende aantasting van het milieu. 
Divider text here
 De kracht van coöperatief ondernemen 

 Beauvent past het coöperatieve principe toe om voor hernieuwbare energie een maatschappelijk draagvlak te scheppen waar zoveel mogelijk mensen aan deelnemen en inspraak in hebben. 

De coöperatie verenigt momenteel meer dan 8000 evenwaardige aandeelhouders die meebouwen aan lokale, duurzame energieprojecten en meegenieten van de opbrengst ervan. 

Het doel van Beauvent: rationeel energiegebruik en 100% groene energie tegen 2050.