Over BeauVent

Warmtenet Oostende:
BeauVent investeert in energie-efficiëntie

Divider text here

De coöperatie BeauVent wil zoveel mogelijk mensen verenigen die mee investeren in energie-efficiëntie en de productie van groene energie uit zon, wind en biomassa. Zo groeit een financiële basis en een maatschappelijk draagvlak voor duurzame energieproductie waarin iedereen als evenwaardige vennoot kan participeren.

Het doel van BeauVent:  rationeel energiegebruik en 100% groene energie tegen 2050
MEER INFORMATIE OP BEAUVENT.BE

Mee investeren

Divider text here

Met een aandeel van € 250 in de coöperatie BeauVent investeer je nu ook mee in het warmtenet van Oostende. Als vennoot ben je rechtstreeks mede-eigenaar van de installaties van de coöperatie..

Een fair dividend voor jouw aandeel in een leefbare toekomst

De coöperatie BeauVent is een erkende coöperatie en mag jaarlijks een dividend van maximaal 6% uitkeren. BeauVent heeft sinds 2005 jaarlijks 6% dividend uitgekeerd aan de vennoten.
Het dividend voor het voorgaande jaar wordt telkens vastgelegd door de Algemene Vergadering op basis van de jaarcijfers.  
Mee investeren in de coöperatie BeauVent is een risicobelegging. Dividenden uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst.

Een aandeel van BeauVent cvba vertegenwoordigt een deel van de volledige activa van de coöperatie en is niet verbonden
aan een specifiek project.

INVESTEER MEE IN HET WARMTENET