Over Beauvent

Warmtenet Oostende:
Beauvent investeert in energie-efficiëntie

Divider text here

Beauvent verzamelt fondsen om te investeren in windenergie, zonnepanelen en energie-efficiënte toepassingen zoals warmtekrachtkoppeling en warmtenetten. Zo bieden we weerwerk aan de toenemende aantasting van het milieu. 

De kracht van coöperatief ondernemen 

Beauvent past het coöperatieve principe toe om voor hernieuwbare energie een maatschappelijk draagvlak te scheppen waar zoveel mogelijk mensen aan deelnemen en inspraak in hebben. De coöperatie verenigt momenteel bijna 8000 evenwaardige aandeelhouders die meebouwen aan lokale, duurzame energieprojecten en meegenieten van de opbrengst ervan.

Het doel van Beauvent:  rationeel energiegebruik en 100% groene energie tegen 2050
MEER INFORMATIE OP BEAUVENT.BE

Mee investeren

Divider text here

Met een aandeel van € 250 in de coöperatie Beauvent kan je mee-investeren in het warmtenet. Als aandeelhouder ben je rechtstreeks mede-eigenaar van de installaties van de coöperatie..

Een fair dividend voor jouw aandeel in een leefbare toekomst!

De coöperatie Beauvent is een erkende coöperatie en mag jaarlijks een dividend van maximaal 6% uitkeren. Het dividend voor het voorgaande jaar wordt telkens vastgelegd door de Algemene Vergadering op basis van de jaarcijfers.  Mee investeren in de coöperatie Beauent is een risicobelegging. 

UPDATE: Momenteel kunnen er geen aandelen gekocht worden, we halen enkel kapitaal op als dit nodig is voor de financiering van nieuwe projecten.

INVESTEER MEE IN HET WARMTENET