Laatste nieuws

We zetten onze schouders onder de 2020 doelstellingen en starten met de bouw van het warmtenet!
Meer informatie vind je in het niewsbericht van Focus wtv:

Lees meer

Half oktober kwam er goed nieuws uit Oostende. Het schepencollege levert een stedenbouwkundige vergunning af voor de aanleg van de eerste fase van ons warmtenet. In het persbericht lezen we ook dat dit project volledig past in de energievisie van stad Oostende én de visie van Vlaams minister van Energie Bart Tommelein.

We kregen bovendien toestemming van het Agentschap Wegen en Verkeer om leidingen te leggen onder de R31 ter hoogte van de Konterdamkaai. Daarmee hebben we alle nodige vergunningen op zak om de eerste fase van het warmtenet uit te voeren.

Lees hier het persbericht.

*copyright foto: Nieuwsblad

Lees meer

Bekijk hier het filmpje van het warmtenet Oostende op Focus wtv:

BeauVent op Focus wtv.

Lees meer

De hernieuwbare energiecoöperatie BeauVent heeft plannen om in Oostende een warmtenet aan te leggen. Eind mei diende de coöperatie een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning in bij het stadsbestuur. Het gaat in de eerste fase om 5 km leidingen, grotendeels in industriezone, die restwarmte verdelen over diverse sites met een grote warmtevraag. Later kan dit warmtenet worden uitgebreid naar het stadscentrum.

Lees meer

BeauVent maakt afspraken met alle potentiële warmteleveranciers voor het warmtenet Oostende. Na onderzoek van alle potentiële bronnen worden bij diverse potentiële bronnen voorgelegd. Na enkele vergaderingen blijken we met Biostoom tot een akkoord te komen. Dit resulteert in een overeenkomst met Biostoom.

Lees meer

BeauVent maakt als een van drie bedrijven een visienota op rond dit warmtenet. Er wordt gewezen op positieve aspecten, maar ook de hiaten in het verrichte studiewerk. Volgens Beauvent ligt de sleutel tot succes bij het verkrijgen van een stabiele en goedkope warmtebron. Zonder een goedkope warmtebron kan de gigantische investering in een warmtenet zichzelf immers nooit terug verdienen.

Lees meer

Stad Oostende organiseert in Greenbridge Oostende een informatiemiddag waar het studiewerk in opdracht van de POM West-Vlaanderen rond het warmtenet Oostende kenbaar gemaakt wordt. Peter Clauwaert heeft er diverse scenario’s uitgewerkt die mogelijk haalbaar zijn. BeauVent is aanwezig als geïnteresseerde partij. De namiddag wordt door diverse partijen bijgewoond.

Lees meer