De hernieuwbare energiecoöperatie BeauVent heeft plannen om in Oostende een warmtenet aan te leggen. Eind mei diende de coöperatie een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning in bij het stadsbestuur. Het gaat in de eerste fase om 5 km leidingen, grotendeels in industriezone, die restwarmte verdelen over diverse sites met een grote warmtevraag. Later kan dit warmtenet worden uitgebreid naar het stadscentrum.

Volgens Niko Deprez, gedelegeerd bestuurder van BeauVent, is de ecologische winst een belangrijke reden om hierin te investeren. “Een warmtenet is een collectief systeem dat warmte via ondergrondse, goed geïsoleerde leidingen van de warmtebronnen naar de verbruikers brengt. Het warmtenet in Oostende heeft het grote voordeel dat het voornamelijk met restwarmte werkt die nu grotendeels verloren gaat. Hierdoor zal elk kWh dat het levert, leiden tot minder fossiele verbranding. Dit betekent meteen ook minder uitstoot van CO2. De eerste fase van het warmtenet zal ongeveer evenveel warmte leveren als het jaarverbruik van 1500 gezinnen.”

Duurzame energievoorziening is koren op de molen van BeauVent.
Niko Deprez: “Wij zijn een vereniging van bijna 3000 vennoten, gewone burgers die kapitaal samen leggen om te investeren in energiebesparing, hernieuwbare energie en efficiënt gebruik ervan. Iedereen kan vennoot worden en bijgevolg ook meegenieten van de opbrengsten van onze projecten. Onze coöperatie heeft meer dan 15 jaar ervaring in groene energie. We hebben windturbines in Nieuwkapelle en Gistel, voorzien scholen en woonzorgcentra van zonnestroom en investeerden recent in energie-efficiënte stookplaatsen en warmtekrachtkoppeling bij bedrijven.”

Stefaan Soenen geeft meer uitleg bij de plannen in Oostende: “We kozen ervoor om nu al een vergunning aan te vragen hoewel de uitwerking en de onderhandelingen nog niet volledig rond zijn. Door deze timing kunnen we de aanleg van het warmtenet combineren met andere geplande openbare werken langs het traject. Hiermee beperken we de hinder voor de omwonenden.” Hij ziet in het warmtenet Oostende een haalbaar project met een hoge meerwaarde voor het milieu en de stad. “Zoals bij onze vorige projecten, zullen we de omwonenden en belanghebbenden grondig informeren. Er volgt ook nog een oproep om dit project via de coöperatie mee te financieren. Wij zullen daarbij beroep doen op de inwoners van Oostende en de bestaande aandeelhouders. BeauVent wil een warmtenet voor de Oostendenaars, maar ook door de Oostendenaars”.

“De uitvoering van het warmtenet past volledig in de visie van de stad Oostende” vertelt Tom Germonpré, schepen voor energiebeleid van de stad Oostende. “Op dit moment gaat er heel veel warmte en energie verloren. Door het warmtenet slagen we erin deze warmte te hergebruiken om huizen, scholen en ziekenhuizen te verwarmen”.

“In 2014 hebben we de provinciale ontwikkelingsmaatschappij (POM) de opdracht gegeven om een gedetailleerde studie te maken van de mogelijkheden tot het realiseren van een warmtenet op grondgebied van de stad Oostende. Uit hun onderzoek bleek dat een haalbaar net rendabel kan zijn en daarom zijn we uiteraard blij dat de private sector investeert in een milieuvriendelijk verhaal”

Om de plannen te verduidelijken organiseert BeauVent een persmoment in aanwezigheid van de gedelegeerd bestuurder, Niko Deprez en het project-team, Stefaan Soenen, Bram Pauwels en Frederiek Madou. Ook schepen Tom Germonpré (stad Oostende) zal aanwezig zijn op dinsdag 5 juli om 11 u 30 uur in Greenbridge.

(Wetenschapspark 1, 8400 Oostende).