In oktober 2020 startte Beauvent met een grote uitbreiding op het Warmtenet Oostende. Na iets meer dan één jaar zijn de werken afgerond: Drie kilometer warmteleidingen verbinden nu het AZ Damiaan met het AZ Sint-Jan campus Serruys . We willen u danken voor het begrip en geduld bij eventuele hinder.

Door deze uitbreiding zal het warmtenet jaarlijks 10 GWh extra restwarmte leveren aan haar klanten. Dit komt overeen met de warmtebehoefte van meer dan 1.000 appartementen. Het warmtenet ligt ook klaar om de komende vijftig jaar nog meer restwarmte tot in de Oostendse binnenstad te leiden.