Sinds eind oktober starte onze aannemer aan de volgende fase van de werken voor het warmtenet.
Op de Konterdamkaai, ter hoogte van het AZ damiaan werd het volgende deel van het leidingnetwerk voor vak 3 aangelegd.

In een volgende deelfase wordt toegewerkt naar de tunnel van de R31. Dit kan leiden tot verkeershinder, in samenspraak met de betrokken partijen doen we onze uiterste best om dit voor iedereen tot een minimum te beperken. We plannen om tegen begin 2019 deze werfzone te verlaten.