De komende maanden leggen we maar liefst 3 km extra tracé aan.

We sluiten nieuwe klanten aan zoals hogeschool VIVES Bouw, studentenvoorziening Hazee, de SKY towers van vastgoedgroep Degroote, AZ Sint-Jan Serruys,..

We beperken de hinder zoveel mogelijk voor de omwonenden.