Einde werken Stockholmstraat uitgesteld naar 23 november.

Door een groot aantal ongekende ondergrondse nutsleidingen verloopt de werf trager dan initieel gepland. 
Het einde van de werken wordt voorzien op 23 november 2022.

 

Warmtenetwerken Stockhomstraat.

Eind 2022 verwelkomt Warmtenet Oostende het stadhuis van Oostende als warmteklant.
Ook vijf bestaande residenties sluiten aan op het warmtenet.
Tijdens de werken wordt de Stockholmstraat voor verkeer afgesloten.
 

Lees de bewonersbrief hier