Op maandag 9 april start Visser & Smit Hanab met werkzaamheden in de Zandvoordestraat. 
Dit gebeurt in opdracht van BeauVent cvba voor de aanleg van het warmtenet Oostende. 

De werken zullen het zuidelijk rijvak aan de kant van de A10 innemen. De warmtenetleidingen komen onder het bestaand fietspad. Hierdoor zal tussen 9 april en het bouwverlof enkel doorgaand verkeer via alternerende verkeerslichten mogelijk zijn in de Zandvoordestraat. Om de hinder te beperken, zijn er omleidingen voorzien voor doorgaand verkeer. De voorbereidende signalisatie werd eerder deze week geplaatst. 

Op bovenstaande kaart vindt u de fasering van de geplande werken.

Gele zone: van 9 april tot eind mei
Groene zone: van eind mei tot bouwverlof
Zwarte zone (Klokhofstraat): hier wordt gewerkt op privéterrein en is er weinig hinder te verwachten. Het rijvak wordt niet opengebroken en maar zeer beperkt ingenomen. Ook hier zullen de werken tegen het bouwverlof beëindigd zijn.

Indien de toegang tot uw woning of bedrijf gehinderd wordt of kortstondig moet worden onderbroken, zullen we u vooraf contacteren.

We excuseren ons alvast voor mogelijke hinder door deze werken en doen ons best om die zo beperkt mogelijk te houden. Voor meer informatie en een gedetailleerde planning raadpleeg 
onze website of neem contact op met BeauVent cvba.