Partners

VEA

Divider text here
Het Vlaams Energieagentschap is een verzelfstandigd agentschap van het Vlaams ministerie van Leefmilieu, Natuur en Energie en geeft uitvoering aan een duurzaam energiebeleid. Via de call restwarmte verleent VEA steun aan warmtenet Oostende.

met financiële steun van de Vlaamse overheid
 

Divider text here

Vlaio

Divider text here
Agentschap Innoveren & Ondernemen is hét aanspreekpunt van de Vlaamse overheid voor alle ondernemers in Vlaanderen. Zij stimuleren en ondersteunen innovatie en ondernemerschap en dragen bij aan een gunstig ondernemersklimaat. Via de strategische ecologiesteun ondersteunt Vlaio warmtenet Oostende.

met financiële steun van de Vlaamse overheid  

Divider text here

Ingenium

Divider text here
INGENIUM wenst voortrekker te zijn in het vinden en formuleren van duurzame oplossingen voor het leef- en werkcomfort in de gebouwde omgeving. INGENIUM adviseert, bestudeert en ontwerpt op maat van de klant gebouwkarakteristieken en technische installaties op een kritische, onafhankelijke, innoverende en creatieve wijze, .

We kunnen rekenen op de technische expertise van Ingenium voor warmtenet Oostende

Divider text here

Sweco

Divider text here
Studiebureau Sweco is adviseur inzake de inpassing van het warmtenet in de openbare ruimte.

Divider text here

Vormadvies

Divider text here
Studiebureau Vormadvies is adviseur inzake de inpassing van het warmtenet in de openbare ruimte.

Divider text here

Visser & Smit Hanab

Divider text here
De aannemer voor de eerste fase van het warmtenet is Visser & Smit Hanab uit Gent.