Op 25 mei starten de warmtenetwerken in de Slachthuiskaai. De werf start aan de Lijndraaierstraat en schuift op naar de Graaf de Smet de Naeyerbrug toe. Hiermee wordt de verbinding gemaakt tussen het reeds aangelegd warmtenet in de Slachthuiskaai en de werfzone in de Konterdamkaai.

Algemeen
In de omgeving van de werfzone is enkel lokaal verkeer toegestaan. De tunnel onder de Graaf de Smet de Naeyerlaan wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De tunnel blijft wél toegankelijk voor fietsers en voetgangers. Er geldt een algemeen parkeerverbod in de werfzone. Bewonersgarages blijven wél bereikbaar via de parkeerstrook naast de werfzone.

Minder Hinder
Om deels tegemoet te komen aan het parkeerongemak kunt u terecht bij de firma Streeteo by Indigo (Hendrik Serruys-laan 38, T 059 80 69 59) voor een gratis minderhinderkaart. Daarmee kunt u gratis parkeren op het openbaar domein van de Stad Oostende tijdens de duur van de werkzaamheden. Bij de aanvraag moet identiteitskaart en een afschrift van de volgende documenten worden gevoegd: inschrijvingsbewijs van het voertuig op naam van de aanvrager én eigendomsbewijs of huurovereenkomst van de woning en/of garage. Indien de naam van de aanvrager niet dezelfde is als de naam op het inschrijvingsbewijs van de wagen, dan is een attest van de firma vereist, waaruit blijkt dat de aanvrager permanent over de wagen beschikt. Met een minderhinderkaart is het ook toegestaan om te parkeren op bewonersparkeerplaatsen.

Vuilnis
Tijdens de werken kan u uw vuilnis aanbieden aan de hoek van de werfzone.

Contact
Warmtenet Oostende is een project van Beauvent cv, een burgercoöperatie die investeert in zon, wind, warmtekrachtkoppeling en warmtenetten. Contact: Jeroen Soenens – Steve De Groote – 059 44 75 08
Visser & Smit Hanab voert de werken uit. Contact: Tim Zegers - 09 371 71 71

Info per mail
Indien u per mail geïnformeerd wil worden over de vooruitgang van de werken, kunt u zich hier inschrijven: http://eepurl.com/hutpxb.

We wensen ons te excuseren voor de hinder.