De werken in de Oesterbankstraat en de Graaf de Smet de Naeyerlaan worden begin februari afgerond. 

Aansluitend wordt het warmtenet in de Perronstraat en Mercatorlaan aangelegd. Deze werken zullen gefaseerd verlopen om de hinder te beperken. Hier sluiten we later de Residenties de Mast, de Boekanier en de Ra aan. De brief met de detailplanning en -hinder kan u hier vinden.