Op 3 mei starten de warmtenetwerken in de Kaïrostraat. De werf start aan de Stockholmstraat en schuift op naar de Edith Cavellstraat toe. Tijdens de werken wordt de Kaïrostraat voor alle verkeer afgesloten. De doorgang voor voetgangers blijft wél steeds mogelijk.

De werken worden in twee fasen uitgevoerd:

  • Fase 1 - van 3 mei tot 21 mei: In een eerste fase wordt gewerkt ter hoogte van het kruispunt Stockholmstraat-Kaïrostraat (A) én in de Kaïrostraat tussen Stockholmstraat en Romestraat (B). De afwerking van het kruispunt Stockholmstraat-Kaïrostraat (A) wordt voorzien op 21 mei.
  • Fase 2 – van 24 mei tot 9 juli; In een tweede fase wordt gewerkt in de Kaïrostraat tussen de Stockholmstraat en de Edith Cavellstraat (B+C).

Algemeen
De omgeving van de werken wordt beperkt tot lokaal verkeer. Waar nodig wordt tweerichtingsverkeer geïnstalleerd om de wijk maximaal toegankelijk te houden.

Parking stadhuis
Tijdens fase 1 is de parking van het stadhuis toegankelijk via de Amsterdamstraat en de Stockholmstraat, waar tijdelijk tweerichtingsverkeer voorzien wordt. Tijdens fase 2 is de parking van het stadhuis opnieuw toegankelijk via de Spoorwegstraat.

 

Minder Hinder
Om deels tegemoet te komen aan het parkeerongemak kunt u terecht bij de firma Streeteo by Indigo (Hendrik Serruys-laan 38, T 059 80 69 59) voor een gratis minderhinderkaart. Daarmee kunt u gratis parkeren op het openbaar domein van de Stad Oostende tijdens de duur van de werkzaamheden. Bij de aanvraag moet identiteitskaart en een afschrift van de volgende documenten worden gevoegd: inschrijvingsbewijs van het voertuig op naam van de aanvrager én eigendomsbewijs of huurovereenkomst van de woning en/of garage. Indien de naam van de aanvrager niet dezelfde is als de naam op het inschrijvingsbewijs van de wagen, dan is een attest van de firma vereist, waaruit blijkt dat de aanvrager permanent over de wagen beschikt. Met een minderhinderkaart is het ook toegestaan om te parkeren op bewonersparkeerplaatsen.

Groen
Het warmtenet wordt aangelegd onder de parkeerstrook en de groenvakken in de Kaïrostraat. Hierbij worden drie olmen gerooid. Na plaatsing van het warmtenet worden nieuwe boomvakken geplaatst.

Vuilnis
Tijdens de werken kan u uw vuilnis aanbieden aan de hoek van de werfzone.

Contact
Warmtenet Oostende is een project van Beauvent cv, een burgercoöperatie die investeert in zon, wind, warmtekrachtkoppeling en warmtenetten. Contact: Jeroen Soenens – Steve De Groote – 059 44 75 08 Visser & Smit Hanab voert de werken uit. Contact: Tim Zegers - 09 371 71 71

Info per mail
Indien u per mail geïnformeerd wil worden over de vooruitgang van de werken, kunt u zich hier inschrijven: http://eepurl.com/hutpxb. U kunt de werf ook online opvolgen via www.warmtenetoostende.be/nieuws

We wensen ons te excuseren voor de hinder.