Op het bovenstaande kaartje vind je de geplande uitbreiding terug. Daar leggen we het warmtenet vanaf het najaar van 2020. Deze werken zullen gefaseerd uitgevoerd worden.

Binnenkort starten de werken aan het Warmtenet Oostende in uw buurt.
Deze werken zullen in drie opeenvolgende fases verlopen:


Fase 1: maandag 12 oktober tot zondag 8 november*.
De Lijndraaiersstraat wordt vanaf n°33 volledig afgesloten voor alle verkeer. Ook de Slachthuiskaai zal volledig afgesloten zijn vanaf de Lijndraaierstraat tot aan de Oesterbankstraat. In deze straten kan er tijdens de werken niet geparkeerd worden.

Wegomleiding fase 1:
- Voertuigen afkomstig van de Konterdamkaai worden via de Vaartstraat omgeleid.
- De Oesterbankstraat wordt tweerichtingsverkeer.
- In de Vooruitgangstraat worden de blokken weggenomen zodat doorgang mogelijk is tot aan de Slachthuiskaai.


Fase 2: maandag 9 november tot zondag 6 december*.
De Oesterbankstraat wordt volledig afgesloten vanaf de Slachthuiskaai tot aan de Graaf de Smet de Naeyerlaan. In deze straten kan er tijdens de werken niet geparkeerd worden.

Wegomleiding fase 2:
- Voertuigen afkomstig van de Konterdamkaai worden via de Vaartstraat omgeleid.
- De rijrichting van de Fregatstraat wordt tijdelijk gewijzigd van de Lijndraaiersstraat tot de Vrijhavenstraat.
- We voorzien een aangepaste regeling voor de inritten van appartementsgebouwen Marina, Mercator en Icon. Deze regeling wordt gecommuniceerd aan de ingang van de garages.


Fase 3: De kruising van de Graaf de Smet de Naeyerlaan en de Oesterbankstraat wordt volledig afgesloten. De uitvoering is gepland in de week van 14 december*.

* De vooropgestelde planning is aan wijzigingen onderhevig en weersafhankelijk. Soms kan een zone eerder of later aangevat worden.

Een plan van de voorziene werken vindt u hieronder. Gelieve altijd de aangeduide wegomleiding te volgen.

Projectleider Jeroen Soenens volgt deze werken op en is steeds bereid om uw vragen te beantwoorden.
Visser & Smit Hanab zal de werken uitvoeren. Zowel de werfleider als andere leidinggevenden zijn aan hun witte helm te herkennen. Bij vragen kan u hen steeds aanspreken**.

** Hou rekening met de afzettingen van de werfzone voor uw eigen veiligheid en die van hun werknemers. Gelieve steeds de aangeduide signalisatie te respecteren.

Contactgegevens:
Werfleider Aannemer Visser & Smit Hanab: Tim Zegers - 09 371 71 71
Projectleider bouwheer Beauvent: Jeroen Soenens - 059 44 75