Tijdens de werken aan het warmtenet wordt er tijdelijk geen vuilnis opgehaald in de volgende straten:

- Slachthuiskaai
- Vooruitgangstraat
- Lijndraaiersstraat (tussen Fregatstraat en Slachthuiskaai)
- Vaartstraat (tussen Fregatstraat en Slachthuiskaai)

Het vuilnis wordt tijdens de duur van de werken opgehaald op de voorziene verzamelplaatsen. Zie bovenstaande kaart.

Het vuilnis mag enkel op de dag van de afhaling naar de verzamelplaatsen gebracht worden.
Bedankt voor uw medewerking