Sinds de opstart van het warmtenet Oostende in februari 2019 leveren we aan Daikin en Van Huele onze duurzame warmte! Ook het warmteleveringsstation bij Aquafin werd recent opgestart.

In de komende weken komen daar nog het warmtestation bij de VMM (Vlaamse Milieu Maatschappij), Vesuvius en De Bruyckere-Kemp bij. Met het KM Keuringsbureau Motorvoertuigen en La Lorraine Bakery Group sloten we ook een overeenkomst. We gaan dit jaar nog aan de slag om onze warmteleidingen aan te koppelen.

Alles samen betekent dit een significante groei van ons leveringsvermogen, in het totaal heeft het warmtenet al 7 MW aan geïnstalleerd vermogen.

Tot nu toe leverden we al 3 GWh aan warmte, dit jaar nog voorzien we 5 GWh duurzame warmte te leveren aan onze klanten, dit is het equivalent van meer dan 300 gezinnen.

Met de plaatsing van de leidingbrug over de R31 Ringlaan zullen we binnenkort ook in staat om het AZ Damiaan van warmte te voorzien. Zo breiden we ons warmtenet verder uit naar de binnenstad van Oostende.