Hier worden de laatste warmteleidingen in de sleuf geplaatst.
Na het aaneenlassen en reinigen van de leidingen kan de sleuf terug aangevuld worden en de straat hersteld.