Op 2 augustus starten de warmtenetwerken in de E. Cavellstraat. De werf start aan het kruispunt met de
Kaïrostraat en schuift op richting VN-laan. Tijdens de werken wordt de Cavellstraat voor alle verkeer
afgesloten.
De doorgang voor voetgangers blijft steeds mogelijk. Het einde van de werken is voorzien
uiterlijk op 15 oktober 2021.

Algemeen
De omgeving van de werken wordt beperkt tot lokaal verkeer. Waar nodig wordt
tweerichtingsverkeer geïnstalleerd om de wijk maximaal toegankelijk te houden.

AZ Sint-Jan campus Serruys
Het ziekenhuis blijft bereikbaar via de hoofdingang in de Kaïrostraat. Deze is te bereiken via de
Koninginnelaan of de Peter Benoitstraat. Ook de personeelsparking in de Edith Cavellstraat blijft bereikbaar.

Testcentrum COVID
Het testcentrum COVID in de Edith Cavellstraat blijft bereikbaar via het voetpad, kant ziekenhuis.
Huis van het Kind Edith – Huistartsenkring / Huisartsenwachtpost
Het Huis van het Kind Edith en de Huistartsenkring / Huisartsenwachtpost blijven bereikbaar via het voetpad,
kant Hospitaalstraat.

Sociaal huis - leveranciers
Het Sociaal huis blijft bereikbaar voor leveranciers, via een speciaal aangelegde piste, te bereiken vanaf de
Kaïrostraat.

De Lijn - haltes Sociaal Huis en hoofdingang ziekenhuis
De Lijn zal een aangepast traject volgen, te raadplegen aan de huidige haltes

Vuilnis
Tijdens de werken kan u uw vuilnis aanbieden aan de hoek van de werfzone.

Minder Hinder
Om deels tegemoet te komen aan het parkeerongemak kunt u terecht bij de firma Streeteo by Indigo
(Hendrik Serruys-laan 38, T 059 80 69 59) voor een gratis minderhinderkaart. Daarmee kunt u gratis parkeren
op het openbaar domein van de Stad Oostende tijdens de duur van de werkzaamheden. Bij de aanvraag
moet identiteitskaart en een afschrift van de volgende documenten worden gevoegd: inschrijvingsbewijs van
het voertuig op naam van de aanvrager én eigendomsbewijs of huurovereenkomst van de woning en/of
garage. Indien de naam van de aanvrager niet dezelfde is als de naam op het inschrijvingsbewijs van de
wagen, dan is een attest van de firma vereist, waaruit blijkt dat de aanvrager permanent over de wagen
beschikt. Met een minderhinderkaart is het ook toegestaan om te parkeren op bewonersparkeerplaatsen.

Info per mail
Indien u per mail geïnformeerd wil worden over de vooruitgang van de werken, kunt u zich
hier inschrijven door te surfen naar deze link.

We wensen ons te excuseren voor eventuele hinder.