Particuliere klant? Raadpleeg je verbruik en facturen op mijn.warmtenetoostende.be!

Voortgang project

Na het uitvoeren van de pilootboring en na het boorgat geruimd te hebben (= voldoende groot te maken) wordt de streng in het boorgat getrokken.

Lees meer